HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1/ Kết quả xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 đợt 1 (tháng 05/2019): Danh sách đính kèm

2/ Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định thì phải đăng ký dự thi ngoại ngữ trước 16 giờ 00 ngày 14/5/2019