PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2019 sẽ thay đổi phòng học ở các buổi như sau:

– Các buổi sáng thứ Ba chuyển sang học tại phòng C22

– Các buổi chiều thứ Tư chuyển sang học tại phòng C41