PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Miễn dịch phân tử, ngành Di truyền học khóa 28/2018 sẽ nghỉ học 2 buổi ngày 20/4/201927/4/2019.

Lý do: giảng viên đi công tác

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.