Thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ về việc mở các lớp luyện thi cấp tốc 2 kỹ năng tiếng Anh Nói – Viết (khai giảng tháng 6/2019)