ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. NCS. PHAN TRUNG VĨNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo tinh thể KDP pha tạp EDTA và AMRANTH nhằm ứng dụng phát sóng hài bậc hai hiệu suất caovào lúc 9g00, ngày 10/5/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

2. NCS. VÕ THỊ NGỌC THỦY, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử CdSe và CdSe/ZnS nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh họcvào lúc 14g00, ngày 10/5/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM