LỊCH THI BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2018
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
STT Tên môn học LỊCH THI
Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 Cấu trúc dữ liệu 06/05/2019 (thứ Hai) 18g00 F205B
2 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng 09/05/2019 (thứ Năm) 18g00 F205B
3 Cơ sở dữ liệu 10/05/2019 (thứ Sáu) 18g00 F205B
4 Kỹ thuật lập trình 13/05/2019 (thứ Hai) 18g00 F205B

 

LƯU Ý HỌC VIÊN:

  • Có mặt đúng giờ tại phòng thi
  • Mang theo thẻ học viên cao học hoặc giấy chứng minh nhân dân