PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Theo thông báo của Phòng Tổ chức Hành chính, Nhà trường sẽ thực hiện nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 13/4/2019 đến 15/4/2019.

Đối với các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học năm 2019 (môn Cơ bản, Cơ sở, Anh văn) và các lớp cao học khóa 28/2018, nếu không có thông báo khác từ giảng viên thì lớp sẽ nghỉ học theo lịch chung của Trường.