PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa sẽ nghỉ học 2 buổi:

– Thứ Tư ngày 03/4/2019

– Thứ Sáu ngày 05/4/2019