ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THỊ NHẬT HẰNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62440119, với đề tài “Tổng hợp hạt nano kim loại vàng có kiểm soát kích thước và hình dạngvào lúc 8g30, ngày 15/4/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM