Kết quả phúc khảo môn Triết sau đại học khóa tháng 8/2018