PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

1/ Lớp ôn tập môn Toán cơ bản sẽ nghỉ học 1 buổi ngày thứ Bảy 23/3/2019. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp.

2/ Lớp ôn tập môn Xác suất thống kê: buổi học ngày Chủ nhật 24/3/2019 sẽ chuyển sang ngày 23/3/2019 (8g00, phòng I33)