ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1/ LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu vi mô mật độ mức toàn phần của các hạt nhân 60-63Ni, 160-163Dy và 170-172Yb sử dụng lời giải chính xác bài toán kết cặp kết hợp với mẫu đơn hạt độc lập tại nhiệt độ hữu hạnvào lúc 8g30, ngày 30/3/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

2/ TRẦN ÁI KHANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu che chắn an toàn bức xạ cho phòng X quang y tế bằng phương pháp Monte Carlovào lúc 8g30, ngày 6/4/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM