Theo Thông báo 168/TB-KHTN ngày 28/02/2019 về việc tạm ngưng cung cấp điện của Phòng Quản trị Thiết bị, từ 8g00 đến 17g30 ngày 10/3/2019 (Chủ nhật), công ty Điện lực Chợ Lớn sẽ tạm ngưng cung cấp điện tại Trạm Đại học 227 Nguyễn Văn Cừ, gồm các dãy nhà: nhà A, nhà B, nhà E, nhà F và Trung tâm Tin học. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học của các lớp học ngày 10/3/2019 như sau:

1/ Môn Toán cho vật lý (lớp ôn tập thi tuyển sinh đợt 1 năm 2019): 8g00 – 11g00, tại phòng C41

2/ Môn Toán cao cấp A1 (lớp ôn tập thi tuyển sinh đợt 1 năm 2019): 13g30 – 16g30, tại phòng C41

3/ Môn Đại số tuyến tính nâng cao (lớp cao học khóa 2018, các ngành thuộc Khoa Toán –  Tin học): 7g30, tại phòng C42