Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo

NCS Phan Ngọc Hưng

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Phan Ngọc Hưng như sau:

1. Ngày bảo vệ:  9h30 ngày 04/03/2019

2. Địa điểm: Phòng F.102, cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM

Thông tin chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phan Ngọc Hưng