ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. PHAN NGỌC HƯNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Khảo sát đối xứng của bài toán MICZ-KEPLER chín chiềuvào lúc 9g30, ngày 01/3/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM