Lớp cao học môn Phương pháp toán cho tin học (2 ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, khóa 28/2018) sẽ nghỉ học ngày thứ Bảy 12/01/2019.

Lý do: giảng viên đi công tác.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.