THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên khóa 2017 đăng ký các môn học lại cùng với khóa 2018 đến phòng ĐT SĐH đóng tiền học lại.

Thời gian: từ ngày 07/01/2019 đến 10/01/2019

Mức thu: 606.000 đ/1 tín chỉ

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi.