Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời khóa biểu môn Ứng dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy của lớp cao học ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm, khóa 28/2018 như sau:

Lịch học trong tuần: 13g30 thứ Bảy

Ngày bắt đầu: 12/01/2019

Phòng học: I12