SINH HOẠT CLB KHOA HỌC TỰ NHIÊN LẦN THỨ XI

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông báo về buổi Sinh hoạt CLB Khoa học Tự nhiên lần thứ XI như sau:

Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học tham dự Buổi sinh hoạt lần thứ 11 mở đầu cho năm mới 2019.

Thời gian: 16:30 Thứ Năm ngày 03/01/2019

Địa điểm: Phòng I23 và Sảnh trước Giảng đường I.

Nội dung Sinh hoạt CLB KHTN lần 11 gồm:

Báo cáo: Cách tiếp cận về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: chuyên ngành hay liên ngành?

Trình bày: TS. Đinh Minh Hiệp (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM)

Trân trọng.