ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. ĐẶNG THỊ TÙNG LOAN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật – 62420104, với đề tài “Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh đái tháo đường típ 1 bằng liệu pháp tế bào gốcvào lúc 9g00, ngày 21/12/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.