ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT

của NCS Nguyễn Thị Kiều Phương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Kiều Phương, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý- chuyên ngành Vật liệu và cấu trúc nano, vào lúc 9g00 ngày 26/11/2018 sẽ chuyển sang bảo vệ vào lúc 13g30 ngày 27/11/2018 tại phòng F.102 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo