Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông báo từ Trung tâm CEE về buổi nói chuyện dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh về chuyên đề “Lãnh đạo, Quản lý Rủi ro& Khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và theo xu hướng Giáo dục 4.0 của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam” như sau:

o  Thời gian: từ 9h30 – 11h00 sáng thứ 4, ngày 28/11/2018;

o  Địa điểm: Giảng đường 1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TP. Hồ Chí Minh.

Link đăng ký online: https://goo.gl/forms/07l8Z7pNjSXsED3i1

Nội dung chi tiết  xin vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng.

Thông báo 173 – Trung tâm CEE

Thông tin các chương trình