ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  1. NCS. NGUYỄN ANH VINH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử – 62 44 03 01, với đề tài “Kỹ thuật tiền mã hóa trong truyền thông không dây MIMO chuyển tiếpvào lúc 9g00, ngày 24/11/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.
  2. NCS. NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành MANAR – 62440119, với đề tài “Synthesis of Hexacarboxylic acid Linker- Based Metal-Organic Frameworks for applications in selective CO2 capture and chemical fixation of CO2vào lúc 9g00, ngày 26/11/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  3. NCS. VÕ THỊ XUYẾN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vi sinh vật học – 62 42 40 01, với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hoạt chất của Nấm Cordyceps phân lập tại Langbiang – Lâm Đồngvào lúc 8g30 ngày 29/11/2018, tại phòng I.24, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM