THÔNG BÁO

Môn Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản của lớp cao học ngành Hóa sinh khóa 2017 chuyển sang học tại phòng 31 của trung tâm tin học từ ngày 26/10/2018.