Quyết định v/v xét cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 – đợt 2