THÔNG BÁO

v/v nghỉ học môn Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng

Lớp bổ túc kiến thức môn Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học lệch ngành dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin sẽ nghỉ học một buổi sáng Chủ nhật, ngày 21/10/2018. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp trong buổi học tiếp theo.