THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CAO HỌC NGÀNH SINH THÁI HỌC KHÓA 27/2017

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc đăng ký môn học của học viên cao học khóa 27/2017 ngành Sinh thái học như sau:

Để đảm bảo số tín chỉ trong chương trình học dành cho học viên khóa 27 ngành Sinh thái học, nhà trường mở môn học “Các hệ sinh thái nhạy cảm” (thay cho môn “Sử dụng R trong nghiên cứu sinh thái học” đã hoãn trong nhóm học phần 4). Thời khóa biểu như sau:

  • Lịch học trong tuần: 7g30 thứ Bảy
  • Khai giảng: 20/10/2018
  • Số tiết: 30 tiết (2 tín chỉ)
  • Phòng học: C41

Lưu ý:

  • Đối với học viên đã đăng ký học môn “Sử dụng R trong nghiên cứu sinh thái học”: nhà trường sẽ cập nhật danh sách học viên sang môn “Các hệ sinh thái nhạy cảm” (học viên không cần đăng ký lại)
  • Đối với học viên chưa đăng ký môn học, đề nghị học viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 19/10/2018.