ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. LÂM THỊ MỸ LINH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa phân tích – 62 44 29 01, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của thân cây Chiêu Liêu Cườm (Xylia Xylocarpa Roxb.) và thân cây Guồi Đỏvào lúc 8g30, ngày 19/10/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM