THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC NĂM 2018

CÁC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Học viên vui lòng xem thông tin lịch học, phòng học tại đây:

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin