PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Buổi học ôn tập môn Anh văn (ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018) lúc 8g00 ngày thứ Sáu 21/9/2018 sẽ học tại phòng B11A.