THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến khảo sát áp dụng triển khai

Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ toàn Trường

Thân gửi: Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

    Nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược trong công tác quản trị tài sản trí tuệ, làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách về quản trị tài sản trí tuệ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức việc khảo sát đánh giá hiệu quả triển khai áp dụng Quy chế Quản trị tài sản trong nội bộ nhà trường.

Vì tính chất quan trọng của công tác, đề nghị các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện việc lấy ý kiến khảo sát, cụ thể:

– Thời gian khảo sát: từ ngày 10/9/2018 đến 28/9/2018

– Đường link khảo sát: https://goo.gl/forms/VluArjEV9Yp1xKi02

Xem chi tiết thông báo lấy ý kiến khảo sát