THÔNG BÁO

v/v đăng ký môn học học phần 4 chương trình cao học khóa 27/2017

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến Phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học cho nhóm học phần 4.

Thời gian đăng ký: từ ngày 05/9/2018 đến hết ngày 07/9/2018 (giờ hành chính)

Thời khóa biểu HP4 K27 (cập nhật ngày 12/9/2018)

Mẫu phiếu đăng ký môn học

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.