THÔNG BÁO NHẬN THƯ MỜI THAM DỰ
LỄ TRAO HỌC BỔNG VALLET NĂM 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận thư mời dự lễ trao học bổng Vallet năm 2018 như sau:

Ban Điều hành Quỹ học bổng Vallet đã gửi thông báo kết quả học bổng và thông tin về việc nhận thư mời dự lễ trao học bổng cho ứng viên qua email. Tuy nhiên nhiều ứng viên vẫn chưa đến nhận thư mời.

Đề nghị các ứng viên có tên trong danh sách nhận học bổng đến Phòng Công tác Sinh viên nhận thư mời trước 16g00 ngày 06/9/2018.

Lưu ý:
– Trường hợp ứng viên không đến trực tiếp để nhận học bổng thì học bổng sẽ được trả lại cho Quỹ học bổng.
– Ứng viên phải có thư mời khi đến dự lễ trao học bổng.