LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. NGÔ VÕ KẾ THÀNH, chuyên ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Tổng hợp nano vàng và ứng dụng  phương pháp quang phổ khảo sát sự gắn kết nano vàng lên các phân tử sinh học trong cảm biến sinh học buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 21/09/2018, tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM