THÔNG BÁO

v/v thời khóa biểu các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 (tại Phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại tỉnh Bến Tre)

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2018 hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch tại Phân hiệu ĐHQG TPHCM tại tỉnh Bến Tre như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo ôn tập – Bến Tre