ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  762/KHTN-SĐH TP.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ GIẢNG DẠY THỰC NGHIỆM VÀ THẠC SĨ HƯỚNG ỨNG DỤNG

(ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM, TỈNH BẾN TRE)

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG – HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Giảng dạy thực nghiệm và thạc sĩ hướng ứng dụng.

Mục tiêu của chương trình:

  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ Giảng dạy thực nghiệm hướng đến các đối tượng người học là giáo viên công tác tại các Trường THCS và THPT

– Chương trình cung cấp cho người học kiến thức cơ sở và nâng cao bậc thạc sĩ các chuyên ngành khoa học tự nhiên; bổ sung kiến thức hỗ trợ về các ngành khoa học kỹ thuật; rèn luyện tư duy nghiên cứu, sáng tạo; nâng cao kỹ năng thực hành và cập nhật tri thức mới.

– Trang bị cho học viên phương pháp giảng dạy thực nghiệm, phương pháp giảng dạy tích cực góp phần phát triển năng lực học sinh, phương pháp hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ năng xây dựng và thiết kế các bài giảng thực nghiệm.

– Người học sau khi tốt nghiệp có trình độ cao cả lý thuyết lẫn thực hành, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, có khả năng tiếp tục học tập nâng cao hơn nữa ở trong và ngoài nước.

  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ hướng ứng dụng hướng đến các đối tượng người học là cán bộ, công nhân viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, sở , ban, ngành chức năng, các công ty, doanh nghiệp phát triển công nghệ và sản phẩm, …

– Chương trình cung cấp cho người học kiến thức cơ sở và nâng cao bậc thạc sĩ các chuyên ngành khoa học tự nhiên; bổ sung kiến thức hỗ trợ về các ngành khoa học kỹ thuật; rèn luyện tư duy nghiên cứu, sáng tạo; nâng cao kỹ năng thực hành và cập nhật tri thức mới.

– Trang bị cho học viên phương pháp thực nghiệm, kỹ năng nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với đặc thù của địa phương.

– Người học sau khi tốt nghiệp có trình độ cao cả lý thuyết lẫn thực hành, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, có khả năng tiếp tục học tập nâng cao hơn nữa ở trong và ngoài nước.

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cần thỏa các điều kiện sau đây:

1.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Thí sinh phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau

a. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hay ngành phù hợp thì được dự thi vào các ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức trước khi dự thi (phụ lục 1)

b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi và phải học bổ sung kiến thức cùng với chương trình đại học sau khi trúng tuyển và trước khi tốt nghiệp thạc sĩ. Trường hợp này thí sinh phải được xét môn học BTKT trước khi dự tuyển (phụ lục 2).

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành dự thi và phải học chuyển đổi ngành trước khi dự thi. Trường hợp này thí sinh phải được xét môn chuyển đổi, đăng ký học và thi đạt các môn chuyển đổi (điểm thi ≥5.0 điểm) trước hoặc sau khi trúng tuyển. Điểm các môn chuyển đổi được bảo lưu tối đa 3 năm (Thí sinh nộp bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học + bản sao bằng đại học vào tháng 2 hàng năm để Nhà trường xét môn chuyển đổi và thời gian học chuyển đổi).

1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét. (riêng tốt nghiệp hệ chuyên tu, hệ hoàn chỉnh thì phải nộp kèm 1 bản sao bằng cao đẳng)

1.3. Đối tượng dự tuyển: Giảng viên, Giáo viên, Công chức, Viên chức tại các trường Cao đẳng, Trung cấp và các trường Trung học phổ thông tại tỉnh Bến Tre và khu vực Tây Nam bộ, các đối tượng quan tâm khác

1.4. Có đủ sức khỏe để học tập.

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH VÀ MÔN THI TUYỂN SINH:

 

Stt Tên ngành Dự kiến chỉ tiêu Tên môn

Cơ bản

Tên môn

Cơ sở

Ngoại ngữ
1 Chương trình Giảng dạy Sinh học thực nghiệm, MS: 842011401 (Ngành Sinh học thực nghiệm) 30 Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Xem mục 3
2 Chương trình Giáo dục Toán học, MS: 846011201 (Ngành Toán ứng dụng) 30 Toán cơ bản Cơ sở toán cho giáo viên Xem mục 3
3 Chương trình Giảng dạy Vật lý thực nghiệm, MS: 852040101(Ngành Vật lý Kỹ thuật) 30 Toán cho vật lý Vật lý cơ sở Xem mục 3
4 Chương trình Giảng dạy Hoá học thực nghiệm, MS: 844011401(Ngành Hóa hữu cơ) 30 Cấu tạo chất và CSLT hóa học Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ Xem mục 3
5 Chương trình Phát triển và quản lý nguồn tài nguyên, môi trường tại khu vực Tây Nam Bộ, MS: 8850101 (Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường) 30 Khoa học môi trường đại cương Cơ sở quản lý môi trường Xem mục 3
6 Chương trình  Hệ thống thông tin, MS: 8480104  (Ngành Hệ thống thông tin) 30 Toán rời rạc Tin học cơ sở cho Hệ thống thông tin Xem mục 3

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ giảng dạy thực nghiệm và Thạc sĩ hướng ứng dụng đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM, tỉnh Bến Tre

Thông tin giới thiệu về chương trình Thạc sĩ giảng dạy thực nghiệm và Thạc sĩ hướng ứng dụng xem chi tiết tại đây