Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2018 như sau:

1. Danh sách ứng viên dự tuyển (bảng 1)

2. Kết quả xét tuyển (bảng 2)

2.1. Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí sơ tuyển như qui định tại mục 4.3 của thông báo xét tuyển số 288/KHTN-SĐH, ngày 03/4/2018, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

– Môn ngoại ngữ: có văn bằng, chứng chỉ Anh văn trình độ tối thiểu tương đương B2.

– Điểm phỏng vấn: 7 trở lên.

2.2. Danh sách ứng viên trúng tuyển (bảng 3)

2.3. Danh sách ứng viên được đề nghị trúng tuyển và phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (bảng 4), các ứng viên phải nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu trình độ B2 trước ngày 03/8/2018. Sau thời hạn này các trường hợp không bổ sung chứng chỉ tiếng Anh, nhà trường sẽ hủy kết quả xét trúng tuyển.

3. Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

– Ứng viên đã trúng tuyển (bảng 3) đăng ký nhập học (theo mẫu phiếu đăng ký nhập học) và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 12/7/2018 đến ngày 16/7/2018 (trong giờ hành chánh)

– Ứng viên được đề nghị trúng tuyển nhưng phải bổ sung chứng chỉ tiếng Anh (bảng 4): được tham dự các môn học được mở trong thời gian từ ngày 12/7/2018 – 3/8/2018. Sau khi bổ sung chứng chỉ tiếng Anh mới đăng ký nhập học và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp.

4. Phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp

Tổng số tiền :  7.224.000đ (tương đương 275 Euro/HV, tỉ giá có thể thay đổi tại thời điểm đóng phí), trong đó gồm:

+ 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp

+ 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp

5. Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo tại trang web sau ngày 16/7/2018.