Phòng đào tạo Sau đại học kính chuyển đến Quý Thầy Cô và các anh chị học viên, nghiên cứu sinh Quyết định số 793/QĐ-ĐHQG  ngày 05/07/2018 của ĐHQG ban hành Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM.

Nội dung cần quan tâm:

Quý Thầy Cô đang làm việc và người học tại trường ĐH KHTN (thuộc ĐH QG TPHCM) phải ghi thêm tên của ĐHQG trong các công trình công bố.

Các chi tiết cụ thể, xin vui lòng xem tại quyết định đính  kèm.

Trân trọng.