THÔNG BÁO

Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2018- đợt 1 như sau:

1. Danh sách ứng viên đăng ký học dự bị tiến sĩ năm 2018 đợt 1

2. Kết quả xét duyệt

3. Đăng ký nhập học:

Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học dự bị chương trình tiến sĩ tại phòng Đào tạo Sau đại học vào 2 ngày 14, 15/8/2018 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ ký hợp đồng với Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

4. Dự kiến mức học phí : 2.400.000đ/ tháng