Quyết định số 900 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt 1 (xem file đính kèm)

Quyết định 900 xét miễn thi ngoại ngữ năm 2018 đợt 1