Quyết định 902 về việc xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2018 đợt 1 (xem file đính kèm)

Quyết định 902 xét cộng điểm ưu tiên 2018 đợt 1