Điểm thi môn Công nghệ sinh học phân tử vi sinh – NCS K32