Điểm thi môn Công nghệ sinh học Bacillus subtilis – NCS K33