Điểm thi môn Thực tập vật lý hạt nhân – Vật lý hạt nhân K32