Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – Đại số và Lý thuyết số K32 (ngày thi 01/4/2023)