Điểm thi môn Biểu hiện protein tái tổ hợp trong Prokaryote và Eukaryotes – Vi sinh K30