Điểm thi môn Tương quan trong hệ nhiều hạt – VLLT K29