Điểm thi môn Nấm men công nghệ và ứng dụng – CNSH K30