Điểm phúc khảo môn Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật – Vi sinh K31