Điểm thi môn Phương pháp toán cho tin học và giải thuật – HTTT K30